Pasientorganisasjon for
Familiær Hyperkolesterolemi (FH)

Informasjon

 • Fått godkjenning til å forske lengre på sykdomsrisiko hos FH!

  Forskningsprosjektet «Sykelighet og medikamentbruk hos personer med arvelig høyt kolesterol» går ut på å bruke opplysninger fra norske helseregistre til å se på sykdomsrisiko og fordeler/ulemper med langtidsbruk av kolesterolsenkende medisiner hos personer med FH. Her informeres det om hva som er nytt i prosjektet, hva vi har funnet, og hva det skal forskes på i tiden fremover.

  Les mer
 • Medlemsdagen 2019

  Lørdag 4. mai har FH-Norge kombinert årsmøte og medlemsdag. Medlemsdagen holdes klokken 11.00-14.15. I etterkant avholdes årsmøte med årsmøtesaker klokken 14.15-15.00. Medlemdagen inklusive servering er gratis!

  Les mer
 • Informasjon med fokus på barn og FH

  FH Norge har utarbeidet to digitale informasjonsbrosjyrer med tema FH og barn.

  Les mer
 • Særfradraget for 2018

  Særfradrag - inntektsåret 2018. Særfradraget for store sykdomsutgifter videreføres for noen. Som overgangregel innvilges fortsatt fradrag for personer som fikk dekket utgiftene i 2010 og 2011.

  Les mer
 • Videoer fra medlemsdagen

  Fikk du ikke vært med på medlemsdagen vår? Da kan du se videoer fra foredragene på vår YouTube-side.

 • Temaartikler fra FH Norge

  I samarbeid med ernæringsinstituttet ved Universitet i Oslo har FH Norge produsert en rekke nyttige artikler om kost. Her finner du lenker til dem.

  Les mer
 • Forsikringsselskaper ber ulovlig om FH-opplysninger

  FH Norge og NKT for FH har fått rapportert inn flere tilfeller hvor forsikringsselskaper ulovlig ber om genetisk informasjon.

  Les mer
 • Vi er små, men har stor påvirkningskraft

  En lang kamp ble kronet med seier for FH-Norge i begynnelsen av mai.  Da publiserte HELFO de nye retningslinjene for stønad til kolesterolsenkende midler (PCSK9-hemmere).

  Les mer
 • Filmer fra FH-medlemsdagen i april

  Nå kan du se flere av foredragene fra vår medlemsdag i april på her på nettet!

  Les mer
 • Film med FH-informasjon

  Ønsker du å dele en enkel informasjon om FH til dine slektninger? Leger og sykehus kan ikke ta kontakt med personer som kan ha FH, selv om de kanskje mistenker at man kan ha det.

  Les mer
 • Flotte nettsider om FH

  Nasjonal kompetansetjeneste for familiær hyperkolesterolemi har flotte nye nettsider med mye god informasjon for familier med FH.

  Les mer
 • Østrogen, kvinnehelse og hjertehelse

  En del av våre medlemmer har hatt spørsmål rundt østrogen og hormontilskudd for voksne kvinner, særlig på bakgrunn av nye og mer positive funn om dette. Nye studier viser at kvinner over 50 får lavere risiko for hjerteinfarkt om de tar hormontilskudd, dette har ikke fått noe særlig oppmerksomhet i media, og heller ikke hos fastlegene.

  Les mer
 • SIFO-rapporten om FH-kost

  FH-Norge bistår våre medlemmer med informasjon i forbindelse med skattefradrag for kostutgifter eller søknad om grunnstønad. Vi har gode råd og informasjon å gi til våre betalende medlemmer. Du vil finne mer om dette i vårt medlemsblad.

  Les mer