Pasientorganisasjon for
Familiær Hyperkolesterolemi (FH)

Endelig utsikter til PCSK9-hemmere for FH-pasienter

Statens Legemiddelverk forbereder en pilot for anbud på kolesterolsenkende legemidler (PCSK9-hemmere). Dermed er det gode utsikter for at FH-pasienter som trenger dette medikamentet endelig kan få tilgang til det.

Det er etablert en spesialist- og brukergruppe som skal bidra med sin kliniske ekspertise for å bidra til en best mulig anskaffelse. I denne gruppen er også FH Norge representert.

Les mer om dette på Legemiddelverkets sider HER.

bigstock-Heart-Cardiogram-With-Heart-Sh-90381650.jpg